Privacystatement

Privacystatement

Footeaz neemt de privacy van u en al haar andere (potentiële) klanten serieus. We streven ernaar de privacy van onze (potentiële) klanten veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Gegevens onderneming en website

Footeaz is een bedrijfsactiviteit en handelsnaam van Not-One BV, gevestigd aan de Hoogkana 25 te 4031 MK Ingen. Not-One BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11060111.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Footeaz gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Footeaz houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Footeaz heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Footeaz verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Footeaz schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@footeaz.nl. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

3. Gegevens en doel

Met het oog op onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactgegevens, het e-mailadres, de rekening en/of creditcardgegevens, het IP-adres en/of foto’s van de afzender. Wij gebruiken transactiegegevens om misbruik van de dienst te voorkomen. Footeaz zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Footeaz zal de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruiker is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens om producten te (laten) produceren en te (laten) bezorgen, evenals de betaling van productie en bezorging, ter optimalisatie van de dienst Footeaz en voor marketingdoeleinden, zoals (doch niet beperkt tot) tot het op de hoogte houden van kortingen en acties van Footeaz. De gegevens van de gebruiker en de gegevens met betrekking tot de inhoud en opmaak van producten worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

4. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Footeaz de inrichting van de website optimaliseren. Footeaz maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Footeaz maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

5. Third party cookies en Google analytics

Op de website van Footeaz kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Footeaz zou kunnen beïnvloeden. Footeaz kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Footeaz geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Footeaz aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Footeaz er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Footeaz die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Footeaz gelden. Footeaz raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Beveiliging gegevens

Footeaz draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Footeaz. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Footeaz, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Footeaz spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Footeaz is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Footeaz.

8. Marketing en nieuwsbrief

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming voor marketingdoeleinden. Een gebruiker die zich heeft aangemeld voor Footeaz wordt gevraagd een akkoord te geven voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

9. Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

- instellingen betrokken bij de financiële afhandeling en de door ons ingeschakelde derden in het kader van  Footeaz;
- indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
- indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen;

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

10. Beveiliging

De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Footeaz producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik hiervan wordt gemeld aan de autoriteiten.

11. Algemene Voorwaarden

Footeaz hanteert Algemene Voorwaarden voor haar bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende bedrijfsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende aanbiedingen en overeenkomsten met Footeaz evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

12. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Footeaz, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

Footeaz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Footeaz op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar info@footeaz.nl.

Versie augustus 2012

© 2012-2024 FOOTEAZ| Disclaimer| Privacystatement| Algemene voorwaarden

FOOTEAZ is onderdeel van Not-One B.V.